Abecedaher.cz - Homepage
[Seznam her]     [Návody]   [Cheaty]   [Trainery]   [Češtiny]   [Wallpapery]   [Screenshoty]   [Obaly]   [Zákysník]       [Kupte si hru]

Vyhledávání
Abeceda návodů
0-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
[Vyhledat]
· Redakce
nastavit jako homepage
přidat k oblíbeným

· Novinky emailem
· Online hry
· Free Hry
· Bazar
· Autoři návodů
· Autoři češtin
· Výrobci her
· Distributoři her

· Soutěž
· Anketa
· Programy ke stažení
· Užitečné informace
· Co pořebujete sehnat?


Návod - Egypt 3: The Fate Of Ramses (Osud Ramsesův)

Další informace o hře:   Zobrazení celkem: 15674
Zobrazení tento měsíc: 959
Egypt 3: The Fate Of Ramses (Osud Ramsesův)

Návod: 

Cheat: 

Trainer: 

Čeština: 

Wallpaper: 

Screenshot: 

Obal: 

Zákys: 

ANO  

NE  

NE  

ANO  
NE  

NE  

ANO  

Zobrazit  

Oficiální stránka hry:
www.tacgames.com/egypt3

Výrobce: 
DreamCatcher

Distributor: 
Adventure Company
Koupit hru     Vyhledat na internetu
Popis hry:
Tato hrta je adventura od společnosti TAC, která je ve skutečnosti třetím dílem v adventurní sérii Egypt. Stejně tak, jako v případě předešlých dílů, se jedná o first person adventuru s point and click uživatelským rozhraním a renderovanými animacemi, která vypráví příběh ze starého Egypta. Nejde při tom o nic menšího, než o život panovníka Ramsesse II, který se ve věku 60. let téměř sklání nad hrobem. Umřít se mu však nechce a tak s bohem Amon-Ra uzavře smlouvu, že bude i nadále faraónem, pokud dokáže zrekonstruovat nejmonumentálnější stavbu všech dob, Chrám Amon-Ra. Ramses II souhlasí, ale až poté zjistí, jaké problémy si nadělal a jaké prokletí bude proces rekonstrukce provázet. *Arduška*


Autor: Standa Madukas
Návod:

[Stáhnout RAR návod]      [Verze pro tisk]
XXX - Abeceda her - vše co potřebujete pro hry

Egyptské proroctví: Smrt Ramsese

překlad návodu od MaGtRo April 2004

Hra se instaluje z 3 CD.. Po instalaci tam je volba hráče 1 - 5. Hlavní menu se sestává z nové hry, uložit hru, načíst hru, volby (video zrychlení, barva, rychlost. hlasitost a podtitulky), dokumentární databáze, kredit, vítězný deník (po skončení hry) a konec.
Pravé kliknutí myši otvírá inventář ,který má nalevo křídlo a kouzla vpravo. V centru jsou čočky (zkoumají objekty nebo kouzlí), krabice (cíle), svitek (dokumentární databáze) a konec. Pravé kliknutí zavře inventář . Stlačením mezerníku urychlíte hru..

Ujistěte se, že jste vyčerpal všechny dialogy.

Velekněz Khaemouaset, syn Ramsesův píše, že faraon Ramses II se ve svých šedesáti letech ptá kněze Amun Rea ,jak si může prodloužit život.. Dozví se, že se dožije 80 let, jestliže postaví obrovský obelisk ke slávě Amun Rea před obdobím Shemu, jinak zemře. Jen Paser, nejlepší architekt je schopný zajistit a postavit obelisk. Faraon pošle Maya, mladého kouzelníka vyšetřit záhadné nehody,které se staly na staveništi. Monument postaví uvnitř stěn chrámu faraona Ramsese.

Kapitola 1 Ramses

Lokalizovat Pasera

Chrám : V inventáři máte Pharaoh's pečeť a Wadjet- oko jasnozřivosti. Jděte vpřed, pak vlevo a mluvte s Djerem, dozorcem stavby. Ukážete mu faraonovu pečeť. Paserův dům je se zdobeným překladem. Zahněte vpravo a vyjdete ven. V levé části nádvoří sedí převozník, který vezme Maya na cestu po Nilu. Vpravo v dálce pracují cihláři. Jděte až téměř k nim.Projděte vchodem nalevo od zedníků a vstupte do dveří se zdobeným překladem a džbánem..

Paserův dům : Rozhlédněte se kolem a potom projděte druhými dveřmi. Promluvte s velmi nemocným Paserem až vyčerpáte všechny dialogy. Jděte do další místnosti, kterou je dílna a podívejte se na malou sochu Imhotepa patrona architektů na pracovním stole. Na pravé straně stolu seberte pochodeň. Vraťte se na nádvoří. Promluvte s výrobcem cihel. Ukažte mu faraonovu pečeť a vyčerpejte všechny dialogy. Cihlový výrobce vypravuje o svých snech.
Upevněte kartuš

Příprava kartuše

Chrám : Ukažte mu faraonovu pečeť. Vpravo od zedníků je další vchod. Vstupte. Pak jděte znovu vpravo, vstupte do chrámu. Zahněte vlevo a jděte ke vzdálenému sloupu, kde seberte kus kartuše. Jděte kupředu do další místnosti, zahněte vpravo do další místnosti až k žulovému podstavci. Před ním doleva, pak vpřed ke dveřím k celám, do nitra chrámu. Klikněte na na místo na levé straně rámu dveří- tam chybí kartuš. Studujte ostatní 3 kartuše. Zahněte vlevo ke zdi a klikněte tam, kde se dá tušit tajná chodba za zdí. Zatím se nic neděje. Jděte ven z místnosti, vpřed až na konec a mluvte znovu s předákem Djerem.Dá vám druhý kus kartuše, kterou našel..Mluvte s ním znovu a vyčerpejte všechny dialogy. Zahněte vpravo a vystoupíte do chrámu.

Cihlový výrobce : Dejte mu 2 kusy kartuše a on ji slepí.

Tajná komora

Chrám : Vrátíte se k celám vchodem vpravo a pak vpravo do chrámu. Zahněte vlevo, jděte do další místnosti a vpravo do další místnosti. Zahněte vlevo do cel. Vložte slepenou kartuš na prázdné místo na levém rámu dveří. Otevře se tajná chodba. Klikněte na slepenou kartuš a vidíte že ji nedostanete zpět. Zapalte pochodeň. na stojanu u dveří.. Vstupte do tajné chodby.

Tajná místnost : Maya je zamčena. Seberte Amun Re kartuš na podlaze u protější zdi. Zahněte vlevo a pohybujte uvolněnou dlaždicí na podlaze.. Seberte střepy Vize rozbitého obelisku, sucha, smrt faraona. Vlevo od zapečetěného vchodu se dívejte se zblízka na hieroglyfy.

Hieroglyfická hádanka - úkolem hádanky je zobrazit kartuš Ramsese II. Otevřete inventář a vyberte svitek (dokumentární databáze) a zde uvidíte vzhled kartuše, která je má být výsledným produktem hádanky.

 1. Použijte faraonovu pečeť na ovál dole ve středu tabulky. Vše se aktivuje.
 2. Spodní levý základ pohybuje levým sloupcem. Pravý spodní základ pohybuje středem a pravými sloupci. Pravé kobří oko pohybuje 3 sloupci pravými a levé kobří oko pohybuje 3 sloupci vlevo.
 3. Zde si hru pro jistotu uložte.
 4. Jedno možné řešení: Klikněte na spodní část vpravo 5x.. Klikněte na levé kobří oko jednou. Klikněte na spodní část vlevo 4x. Klikněte na spodní část vpravo jednou. Dveře otvírají a cesta zpět je volná. Pochodeň zhasne, ale už ji nepotřebujete.

Paser : Vraťte se k Paserovi. Ukažte mu střepy. Mluvte s ním do vyčerpání dialogů. Vy potřebujete odstranit slepenou kartuš, která otevřela tajnou místnost. Paser dává vám Čistící vázové kouzlo.. Musíte vyměnit slepenou kartuš za Amunovu kartuš.

Cely : Použijte čistící vázu na slepenou kartuš. Ta zmizí. Umístěte Amunovu kartuš na stejné místo a tajná chodba je zavřená.

Paser : Promluvte s Paserem. On chce od Maya odnést dokumenty k těžbě obelisku pro jeho pomocníka Ouniho v Aswanském lomu. Dá Maye černý kámen, pak ztratí vědomí. Jděte do další místnosti, dívejte se zblízka na sochu na pracovním stolu a použijte na ni černý kámen. Seberte Lomový dokument. Jděte ven z nádvoří, zahněte vpravo a mluvte s převozníkem. Je čas jet do lomu Aswan..

Kapitola 2 Aswan

Dvůr : Jděte kupředu až nakonec, zahněte vpravo, cestou přes centrum dvora seberte suchý oslí trus, . Zahněte vlevo a mluvte s Ounim,což je muž sedící před domem. Promluvte s ním a dejte mu důlní dokumenty.. Jděte kupředu jednou mezi kýchajícím Ounim a oslem. Na zemi leží hromádka doleritových koulí. Jen jedna je aktivní .Tu vezměte. Pak ji vezměte znovu z inventáře a klikněte s ní na žulový kámen vedle. Seberte poškozenou doleritovou kouli. Mluvte s Ounim znovu. Chybějící doleritový papyrus je v jeho domě. On vám dá povolení hledat v jeho domě a setkat se s Tuyaou, jeho manželkou, výbornou léčitelkou..

Hledání chybějícího doleritového papyru

Ouniho dům : Zahněte vpravo a vstupte do domu. V první místnosti vidíte v koši trpká jablka. Jděte do další místnosti, vidíte okrovou barvu.. V jednom konci pracovního stolu jsou léčivé recepty. Všimněte si hadího protijedu. Jděte do další místnosti a do místnosti za ní. (pravé dveře)

Tuyaina zkouška: Setkejte se s Tuyou na nádvoří. Tuya potřebuje důkaz, že Maya pomáhá Paserovi. Maya musí dělat kouzlo přenosu , Pomocí plátěného kapesníku může přenést nemoc z člověka na člověka nebo na zvíře.. Jděte ven a klikněte na kapesník z adresáře a na kýchajícího Ouni a potom klikněte na osla nalevo. Vrátíte se k Tuye.. Mluvte s Tuya znovu. Ona dává kouzlo hadí hypnozy. Dá povolení hledat doleritový papyrus.. Vlevo od Tuyi je guma (lep) a nůž, u dveří je váza, zatím nejdou vzít. . Jděte do dveří po pravé straně pece.. Na levéstraně zavřených dveří terpentýn . Teď víte kde jsou všechny přísady pro hadí protijed.

Sklad : Uložte si hru. Vstupte do místnosti a otevřete koš na podlaze nalevo. Maya je kousnuta kobrou . Papyrusy jsou na dně koše. Jděte ven a vidíte, že Tuya je pryč.

Příprava hadího protijedu (časovaná hádanka):

Terpentýn Nůž & žvýkačka Střepy

Okr

Trpké jablko

Potřebujete

 • Vy již máte sušený oslí trus.
 • Vezměte terpentýn nalevo od dveří skladu.
 • Na místě, kde Tuya seděla vezměte gumu a nůž.
 • Jděte ke dveřím k váze a použijte na ni doleritovou kouli z inventáře. Vezměte střepy.
 • Jděte do pracovny a vezměte okr.
 • Jděte do obývacího pokoje a použijte nůž na trpké jablko. Pravým klikem umístíte nůž do inventáře. Pravé kliknutí znovu zavře inventář. Vezměte jablečná semena.
 • Vrátíte se tam, kde seděla Tuya. Umístěte všechny přísady do hmoždíře. Vezměte paličku a použijte ji na plný hmoždíř. Maya vypije protijed..

Vezměte doleritové papyrusy z kobřího koše. Jděte ven a mluvte s Ounim. Ouni čte papyrusy a říká že nám může pomoci jen Ptah. Vy potřebujete mluvit s Khaemouasetem v Memphisu. Ouni vám dává sušeného hada jako ochranu před dalšími hadími kousnutími. Mluvte se sedícím lodníkem.

Kapitola 3 Memphis

Promluvte si se stráží před kaplí. Nikdo zde neprojde! Potřebujeme jeho jméno.

Najděte jméno stráže

Setkejte se s košíkářem u rybníka: Jděte vpravo a projděte branou. Použijte pravou stranu rybníka. Vezměte kamení ze země uprostřed delší strany rybníku. Mluvte s košíkářem. On vás odhání. Podívejte se dolů a uvidíte něco v jeho koši. Hmmm. Klikněte na aktivní místo na rybníce po levé straně košíkáře. Hoďte tam kamení od rybníku. Košíkář se tam podívá a vy vezměte tu věc z košíku u jeho nohou. To je ostracon . Mluvte s košíkářem znovu. Dejte mu ostracon a on vám řekne jméno stráže, je to Pamose.

Hledejte pomoc od Khaemouaseta

Vstup do kaple : Vrátíte se k stráži a použijte kouzlo hadí hypnozy. Promluvte se stráží znovu a potom ukážete mu cokoli z vašeho inventáře, pustí vás dovnitř.
Zahněte vpravo a klikněte blízko u stojící lampy. Khaemouaset, velekněz Ptah se přiblíží . Dejte mu doleritové papyrusy. Mluvte s Khaemouasetem.

Otočte se vpravo a otevřete skříňku. Použijte Wadjet oko jasnozřivosti na místo kde se objeví lupa s křížkem.. Použijte nůž na trhlinu a vezměte sušený škorpion. Khaemouaset dává vám praporek na ovládání větru.

Otevření truhly:

Vezměte klíč z centrálního stolu kaple. Použijte klíč na truhlu na podlaze vedle otevřené skříňky.

Kola a jejich čísla zleva do prava 6. Zlato. 5. Stříbro. 4. Eben. 3. Slonovina. 2. Jalovcové dřevo. 1. Měď.

 1. Otočte samotnou tyčí proti směru otáčení hodinových ručiček (spodní otáčecí šíp) jednou.
 2. Nasaďte tyč na č.2 jalovcové kolo JEN . Otočte 2x jakýmkoli směrem.
 3. Posuňte tyč na č.6 zlaté kolo. Točte kamkoli, dokud se neobjeví zelený knoflík u kola.
 4. Tažná tyč na č. 5 stříbrné kolo. Točte stříbrným kolem ve směru hodinových ručiček (vrchní otáčecí šíp) jednou.
 5. Tažná tyč na č. 1 měděné kolo. Točte měděným kolem ve směru hodinových ručiček (špičkový otáčecí šíp) jednou.
 6. Vložte tyč na č.2 jalovcové kolo. Točte jalovcovým kolem proti směru otáčení hodinových ručiček (spodní otáčecí šíp) jednou.
 7. Vložte tyč na č.5 stříbrné kolo. Točte stříbrným kolem, dokud se neobjeví zelený knoflík
 8. Tažná tyč na č. 4 ebenové kolo. Točte ebenovým kolem, dokud se neobjeví zelený knoflík .
 9. Tažná tyč na č.3 slonovinové kolo. Točte slonovinovým kolem, dokud se zelený knoflík neobjeví.
 10. Tažná tyč na č.2 jalovcové kolo. Točte jalovcovým kolem, dokud zelený knoflík se neobjeví..
 11. Tažná tyč na č. 1 měděné kolo. Točte měděným kolem, dokud zelený knoflík se neobjeví.
 12. Truhla se otvírá.

Vezměte Kyphi - parfém. Dejte parfém Khaemouasetovi. Parfém je neúplný. Khaemouaset potřebuje vonící přísadu.

Hledání vonící přísady

Dláto pro košíkáře: Jděte k rybníku. Mluvte s košíkářem o vonící přísadě.. On chce výměnou dláto, které hodil po rybě a je nyní na mezi lekníny. Na druhé delší straně rybníka seber lano u vchodu do podzemí. Pak jděte k východu. Na pravé straně sedí na zdi pták. Vezměte kamení ze země před ptákem.Hoďte kamení po ptákovi. Vezměte kus mědi, který pták shodí. Lano a hák se automaticky zkombinují v kotvu. Hoďte kotvu na aktivní místo u košíkáře vlevo na lekníny. Musíte to opakovat, dokud se to nepovede.Zkuste s košíkářem i promluvit. Maya přitáhne lekníny. Seberte dláto a dejte ho košíkáři.On dává vám vonící přísadu..

Obřad v kapli : Vrátíte se ke kapli a dejte vonící přísadu Khaemouasetovi. Khaemouaset udělá obřad a nyní jste v......

Kapitola 4 svět Ptah

Návštěva Ptaha

První část sopečných polí: Jděte kupředu 2x.. Zahněte vlevo a jděte ke zdi. Vezměte kleště na sopečné podlaze. Otočte se vlevo a vstupte do jeskyně.

Sakhmet- ova hala : Dívejte se zblízka na Sakhmet- ovu sochu v centru místnosti. Všimněte si že kus Sakhmet- ova klíče života, který drží, chybí. U nohou sochy sedí sova s hlavou Thota.. Klikněte na sovu a otočte jí hlavu doprava . Jděte ven..

Zakrnělá část sopečných polí : Mluvte s trpaslíkem nalevo. Abyste viděl Ptaha musíte mít sistrum a potom vychvalovat jeho zpěv.Musíš udělat sistrum. Podívej se nad sebe a uvidíš lano příliš krátké pro trpaslíka.

Třetí část sopečných polí : Vstupte do jeskyně znovu, točte hlavu sovy dozadu a potom znovu jděte ven. Rozhlédněte se kolem a sbírejte bronzový proužek a rukojeť.

Čtvrtá část: Vraťte se do jeskyně a točte sově hlavu vlevo. Jděte ven ke čtvrté části sopečných polí. Vezměte palička u lana. Nožem lano uřízněte.

Udělejte sistrum : Vstupte do jeskyně, točte hlavou k sobě a jděte ven. Jděte vpravo ke kovadlinové skále. Roztavte bronzový proužek v sopečném poli. Umístěte ho pak na kovadlinové skále. Použijte paličku na roztavený bronzový proužek. Umístěte rukojeť na zformovaný bronzový proužek.

Zakrnělá část sopečných polí : Vstupte do jeskyně, otočte hlavu doprava a jděte ven. Mluvte s trpaslíkem o bronzových tyčinkách. On chce pomoc s jeho lanem. Klikněte na lano z inventáře a s ním na lano za trpaslíkem. Mluvit s ním znovu, on vám dává tyčinky pro sistrum a říká vám jak vyvolat Ptaha.

První část sopečných polí: Vstupte do jeskyně, otočte hlavu čelem k sobě a jděte ven Jděte ke kovadlinové skále a Maya vyvolá Ptaha.

Ptah jde : Mluvte s Ptah o všem. Dostaňte magický dolerit míč

Získat Magický Dolerit Míč

První pasáž : Vstupte do Sakhmetovy haly a otočte hlavu sovy doprava. Jděte ven a mluvte s trpaslíkem o klíči. On vám dá prázdnou formu . Vstupte do Sakhmet- ovy haly a otočte hlavu k sobě Vystoupíte ven a mluvte s Ptahem o nalezení klíče.. Umístěte prázdnou formu do sopečného bazénu a pak na kovadlinovou skálu. Vezměte zchlazený sopečný předmět. Vrátíte se do Sakhmet-ovy haly. Klikněte se sopečným přemětem na Sakhmetův klíč. Něco se pohnulo . Zahněte vlevo a dívejte se zblízka na výklenek. Podívejte se na místo dole. Jděte ven.

Druhá pasáž : Vstupte do identické Sakhmet- ovy haly. Choďte dokola haly a podívejte se na 4 výklenky s kresbami, osvětlenými světly.. Vrátíte se k Sakhmet- ově soše. Podívejte se mu k nohám a uvidíte čtvercové místo.. Umístěte poškozený doleritový míč na desku.. Vezměte 4 Goddesses koule . Do levého výklenku od čelní strany sochy umísti Bastet míč na spodek výklenku (sedící bůh), Sakhmet míč umísti ve výklenku v pravo od tohoto (stojící bůh), Wadjet míč v dalším výklenku (hadí bůh) a Sechemtet míč v dalším výklenku (škorpion ležící bůh).. Jděte ven

Třetí pasáž : Vstoupíte do další identické Sakhmet- ovy haly. Mluvte se Sakhmetovou sochou.

Odpověď na otázku: Co Ptah udělal s jeho srdcem a jazykem? - On vytvořil... svět.

Hudební reprodukční hádanka

 • Sakhmet muzicíruje a vy musíte reprodukovat zvuky. Jsou tam 3 různé zvuky italský zvuk, kovový zvuk a syčivý zvuk.
 • Podívej se na 3 výklenky s kapající vodou. Každý tok kape v různé rychlosti. Teď potřebujeme reprodukovat 3 zvuky založené na rychlosti.
 • Do výklenku nalevo od čela sochy umístěte leknínová semena, vznikne italský zvuk.
 • Umístěte sistrum ve výklenku v pravo od prvního a toto je kovový zvuk.
 • U nohou Sakhmetovy sochy uvidíte mísu u jejích nohou. Použijte kouzlo čistící vázy na míse, dostanete mísu lávy .
 • Umístěte mísu lávy v dalším pravém výklenku, produkuje syčivý zvuk.
 • Dveře k doleritu nástroje jsou nyní otevřené.

Dolerit nástroje místnost : Vyjdi východem proti čelu sochy. Podívej se na oltář.

Magická kulová obnovovací hádanka

 1. Stojíš před oltářem s východem za zády, použij bannerové kouzlo na míč v centru oltáře.
 2. Jdi vlevo. U kemene s ohnivým kruhem použij bannerové kouzlo na čtvercovém doleritu na oltáři..
 3. Jdi dále vlevo ke kameni s ohnivým trojuhelníkem , použij bannerové kouzlo na čtvercový dolerit v pravo na oltáři.
 4. U kamene s kruhem, použij bannerové kouzlo na trojúhelníkovém doleritu na oltáři.
 5. U kamene s trojúhelníkem, použij bannerové kouzlo na kulatém doleritu vznášejícím se ve vzduchu.
 6. U kamene s čtvercovým ohněm s trojúhelníkovým doleritem nad ním, použij bannerové kouzlo na kulatém doleritu na oltáři. Vezměte magický dolerit míč vznášející se nad kamenem.

Teď se můžete vrátit k Ptahovi. Opusťte místnost a vyjít do sopečného pole. Mluvte s Ptahem. Ptah dává vám včelu z kouzelného vosku . Hoďte magický dolerit míč do sopečného bazénu. Mluvte s Khaemouasetem. Opusťte kapli a promluvte s převozníkem.

Kapitola 5 Aswan

Mluvte s Ounim. Jděte do Ouniho domu a mluvte s Tuyaou.

Udělejte lék pro Pasera:

Dejte Tuyae sušeného škorpiona z Ptahovy kaple.

Paserův lék

 • Jděte k pracovnímu stolu
 • Vezměte prázdné papyry Vlevo si přibližte svitek s receptem. Dívejte se zblízka na vzorec. Umístěte prázdné papyrusy na prázdném prostoru pod vzorcem.
 • Vezměte rákosová pero vedle a ponořte ho do červeného inkoustu.
 • Kliknout na rákosová pero s inkoustem na prázdný papyrus
 • Vezměte okopírovaný recept .
 • Dejte recept Tuyae. Tuya umístí recept uvnitř nevypálené figuríny .
 • Teď potřebujete vypálit figurínu.
 • Vezměte zapalovač vedle Tuyay.
 • Jděte k peci v další místnosti v pravo.
 • Sbírejte větvičky u paty stromu. Umístěte větvičky do pece.
 • Užívejte zapalovač na větvičkách. Umístěte figurínu na vrch pece. Vezmi vypálenou Paserovu figurínu .

Jděte zpět k Tuyae a projdi dveřmi vpravo od ní vezmete rohož Jděte ven a mluvte s Ounim. Záplavy z Nilu nemají ještě přijít.. Zahněte vlevo a jděte do lomu skrz otevřenou oblast mezi domy a skálami.

Lom

Jděte kupředu 3x a seberte nádobu s vodou vpravo . Jděte k příkopu, tam zahněte vlevo a na konci seberte. tyč ze země. Jděte k ohni. Umístěte rohož přes oheň. Uvidíte divný objekt zahrabaný do horké země. Klikněte na část rohože a tím ji odsunete z ohně. Použijte tyč na předmět v ohništi a přisunete nůž s nesmírnou silou. Z tyče stává se spálená tyč . Otočte se a mluvte s Ounim o záplavách Nilu. Opusťe lom a jděte zpět k vesnici a uvidíte scénu s bohy. Mluvte s přívozníkem u vstupu do vesnice.

Kapitola 6 Memphis

Promluvte se stráží a on říká, že Khaemouaset tu není. Otočte se a jděte k rybníku.. Na pravé straně rybníku seberte dlouhou tyč u druhého stromu. Vezměte talíř u posledního stromu. Mluvte s košíkářem. Jděte do vstupu do podzemí na druhé dlouhé straně rybníka a mluvte s mladou dívkou.

Zrestaurujte kresbu ze zdi

Jděte do niloskopu ( kruhová stavba)za vchodem do podzemí. Podívejte se zblízka na okraj kruhu a vidíte reliéf. Umístěte prázdné papyrusy přes reliéf. Použijte spálenou tyč na prázdném papyru. Uděláte kopii reliéfu. Mluvte s košíkářem. Dejte kopii reliéfu. On potřebuje vejce jako pojivo. Otočte se a jděte vlevo ke zdi u brány. Dívejte se na hnízdo pod ptákem. Umístěte talíř na zem.. Použijte tyč na hnízdo. Vezměte rozbitá vejce . Dejte rozbitá vejce ke košíkáři. Dejte mu také rákosové pero. Dokončená kresba bude v inventáři. Dejte dokončenou kresbu záhadné mladé dívce u vchodu do podzemí, zatím se nic neděje. Teď potřebujeme položit kresbu na okraj kruhové stavby. Jděte do niloskopu a umístěte dokončenou kresbu přes reliéf.. Klikněte na jiskru. Vezměte posvěcený kalich Isis. Dejte ho dívce. Sledujte video..

Svět Isis

Mluvte s Isis.. Jen Osiris může obnovit záplavy. Isis vám dá kouzelnou síť . Zahněte vpravo a jděte do konce tohoto ostrova kde jsou kvetoucí lekníny na vodě. Hoďte mezi ně leknínová semena. Klikněte na druhou stranu.

První zkouška : Jděte k oltáři.

Úkolem hádanky je přesunout 3 boží kameny z tohoto oltáře k oltáři na dalším ostrově. Vy můžete nést jen jeden boží kámen najednou. Nut nesmí být zanechaný sám s Geb a Shu by neměl být sám s Nut.

Řešení :

 1. Vezměte Nut, vrchní kámen. Zahněte vlevo a položte Nut na druhém ostrovním oltáři.
 2. Vrátíte se k prvnímu ostrovu a vezměte Shu, střední kámen.
 3. Jděte na druhý ostrova. Položte Shu a vezměte Nut.
 4. Jděte na první ostrov. Položte Nut a vezměte Geb.
 5. Jděte na druhý ostrov. Položte Geb. Neberte nic.
 6. Jděte na první ostrov. Vezměte Nut.
 7. Jděte na druhý ostrov a dokončete hádanku položením Nut k ostatním bohům.

Jděte k mostu a před ním se otočte vlevo. Asi 3x klikem se dostanete k nějakým kamenům, které seberte (můžete nějaké další kameny sebrat na dalším ostrově). Jděte přes most.

Druhý test : Mluvte s Isis na pravém krajním ostrově.

Předmět hádanky je provázet Horuse, v podobě sokola a Seta, zde zobrazeného jako želva, přes prostřední z 5 ostrovů.

Řešení :

 1. Počítání ostrovů z Leva do prava, jako 1 - 5. Opusťte 5. ostrov, kde teď stojíte.
 2. Jděte na čtvrtý ostrov, kde je želva poblíž. Želva se uplave k druhému ostrovu.
 3. Jděte na první ostrov, kde poletuje sokol ,ten uletí.
 4. Jděte na druhý ostrov, odkud želva odplave k pátému ostrovu.
 5. Jděte na pátý ostrov, želva odplave ke třetímu ostrovu . Sokol a želva jsou nyní u třetího ostrova.
Jděte na třetí ostrov a přes želvu se dostanete na další ostrov.

Další ostrov : Isis tu není. Jděte k vodní soupravě vztyčené nalevo. Před ním je příkop na odvod vody k prázdné nádrži v dalším konci ostrova. Jestliže jste nevyzvedli kameny na předchozím ostrově, zde jsou jiné kameny na vrcholku pravého ostrova. Vložte kameny do prázdného koše. Klikněte na lano a sledujte jak Maya lije vodu do příkopu a plní nádrž.. Voda otevře bránu.

Kapitola 7 kniha mrtvých

První hlídač - hádejte jeho jméno

Předmět hádanky je vytvořit malbu hlídače prvních dveří. Oltář má 6 tlačítek, který můžete mačkat a vytvářet tak různé malby..

Řešení :

 1. Aktivujte kamennou hádanku použitím včely z magického vosku na malbu včely ve středu..
 2. Uložte si hádanku..
 3. Z leva doprava: Tiskněte 1. kámen jednou, 6. kámen jednou a tiskne 4. kámen jednou – podoba je hotova -Negaou.

Druhý hlídač : Cestou k druhému hlídači musíte projít labyrint.

Předmět hádanky je projít labyrint zároveň s Ka , což je váš protějšek na vedlejším labyrintu.. Její bludiště je zobrazeno zrcadlově k vašemu bludišti. V tabulce jsou očíslované desky, jak se před vámi jeví..

13 14 15 16
9 10   12
5   7 8
1 2 3 4

Řešení :

 • Šlápněte 2 - 1 - 5.
 • Šlápnout 9 - 13 - 9 - 5 - 1 zatímco Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
 • Šlápněte 2 - 3 - 7.
 • Klikněte dvakrát vpřed (2 šipky) pohybuje se Ka v zrcadlovém bludišti, zatímco vy jste zablokovaní.
 • Šlápnout 8 zatímco Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
 • Šlápněte 4 - 3 - 7.
 • Šlápnout 8 - 12 - 16 zatímco Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
 • Šlápněte 15 a ven na rohož.

Třetí hlídač :

 • Malý strážce má srdce z kamene.
 • Průhledný strážce je vpravo od malého strážce.
 • Papyrusové srdce je vpravo od zlatého srdce.
 • Zlaté srdce je vpravo od srdce z kamene.
 • Lazuli srdce je mezi kameným a zlatým jedincem.
 • Najděte stráž se srdcem z peří a pak projdete.

Předmět hádanky je najít stráž s péřovým srdcem. Klikněte na první stráž vlevo odejděte.

Finální soud : Podívej se na 4 tácky s malbou hvězd 4 bohů. Šlápněte na j přední tácek Nad branou na nebi svítí hvězdy. Podívejte se tam a podle tvaru a počtu poznáte vyobrazení z tácku. Pak na něj šlápněte a znovu se podívejte na nebe. Rozsvítí se jiné hvězdy. Až poznáte, na který tácek máte šlápnout, udělejte to a tak pokračujte, dokud nebude cesta vpřed volná.

Osiris : Jděte kupředu a mluvte s Osirisem dvakrát.. Dejte záhadný nůž Osirisovi. Ryšavý Set je nepřítel.. Osiris dává Mayae kyphi, kouzelnéí kadidlo (uspávací droga) . Zahněte vlevo a umístěte sušeného hada na koberec. Jděte na schody k dívce v Memphisu.

Memphis

Mluvte s dívkou dvakrát. Ona vám dá posvátný kalich Mazač.

Koktavý muž a sůl: Mluvte s košíkářem a potom mluvte s koktavým mužem. Koktavý muž chce být vyléčený výměnou za sůl. Použijte kouzelný kapesník na koktavého muže a potom když zčervená klikněte na košíkáře Maya dostane sůl . Mluvte s košíkářem. <bez komentáře> no dobře koktá –no a co?

Kaple : Jděte do kaple za Khaemouasetem. Znovu musíte zhypnotizovat strážce hadí hypnózou. Mluvte s Khaemouasetem. Dejte mu posvátný kalich a sůl. Mluvte s ním pak znovu. Jděte k přívozníkovi, vezme Mayau zpět do pi- Ramses.

Kapitola 8 pi- Ramses

Jděte kupředu do Paserova domu. U vchodu promluvte s Djerem. Vstupte do domu.Použijte figurínu na Pasera. Vy jste uvolnili zlé síly. Stráž a Tuya zatkne Mayau. Tuya je zrádce!!

Únik : Umístěte uspávací drogu kadidlo na lampě u hlavy Pasera. Opustíte dům a Maya dostane vizi pohromy, jestliže selže. Jděte kvýchodu a mluvte s Djerem.

Trénink kouzel: Vyjděte ven, zahněte vpravo a pak znovu vpravo do vchodu na nádvoří.Promluvte s Khaemouasetem. Tuya je nástroj Seta. Dostanete dešťové kouzlo . Trénink na aktuální bitvu s Tuyaou. Podívej se na obrazec dole v kapitole 9. Princip spočívá v narážkách a odpovědích na ně. Vlevo jsou narážky, v pravo je kouzlo, které na narážku musíte použít. Zkuste si to.

Jděte doprava ke vstupu do chrámu. Mluvte se snílkem- zedníkem. Tuya je v celách a chce být sama. Podstupte výklad snu.

Výklad snu - Tyto jsou odpovědi k výkladu

 1. Začátek vašeho snu signalizuje že za 3 roky žně zvláště budou dobré.
 2. Vy ztratíte vaše rodiče.
 3. Budete mít podporu bohů a díky tomu budete převyšovat běžné lidi.
 4. Vy budete žít poctivý život.
 5. Vy získáte úřední moc nad lidmi.

Klikněte jako když chcete vstoupit do chrámu. Snílek vás zadrží a dá vám kouzelnou truhlu, kterou našel.

Jak projít chrámem neodhalen :

 • Vstupte jedním krokem do chrámu a čekejte.
 • Počkejte až stráž nalevo od vás usne. Zároveň strážce vpravo vpředu by měl ¨něco sbírat ze země, zády k vám a zároveň, třetí strážce nad ním by se měl vzdálit doprava.
 • Pak klikejte cestou kupředu.

Kapitola 9 Boj

Jděte kupředu, pak doleva a zase doleva a uvidíte, že na vás čeká Tuya.

Souboj s Tuyaou

Tuya ihned začne souboj. Poslouchejte co říká. Podle narážky použijte kouzlo z inventáře na Tuyau. Životní síla Vás dvou je vidět po obou stranách obrazovky. Jestliže zemřete, tam se souboj automaticky spustí znovu - tak si nedělejte starosti.

Narážka Kouzlo
Oheň - já podrobím se kouzlu, nezbyde nic než popel. Dešťové kouzlo
Hypnóza - oheň bohyně Nehkbet promění vás v kámen. Čistící sklenice
Mrtvé duše - přijďte vy mrtvé duše na toto místo Hadí hypnóza
Ka - May obklopí stín a vy zkameníte. Kouzelná síť
Lotos přetvoření - já jsem lotos živený sluncem a inhalovaný nosem boha Re       Wadjetovo oko jasnozřivosti
Kouzelná síť - sluhové z provázků, svážou mého nepřítele. Banner pro vítr

Když Tuyu úspěšně porazíte,promění se v hada. Následujte hada k celám.

Souboj s Tuya -hadem :

Tabulka představuje očíslovaná políčka

1A 2A 3A 4A 5A 6A
1B 2B 3B 4B 5B 6B
1C 2C 3C 4C 5C 6C
1D 2D 3D 4D 5D 6D

Zde je nejlepší prostě postupovat podle tabulky

 • L znamená kliknutí levé tlačítko myši
 • R znamená kliknutí pravé tlačítko myši
 • Začínáte v 1C. Instrukce dole se čtou zleva do prava.
R2C L2C R3D R3B R2B
R1B R3D (uhodí hada) L1B R2A R2C
R1C R1A L2A R3B R3B (uhodí hada)
L1B R2B R2C L2C R3B (uhodí hada)
R3B R3C R3C L3C R2B
R3B L3B R2A R2A (udeří hada - rána z milosti)

Po porážce Tuyai, Maya umístí hada do truhly , jděte k Paserovi přes hlavní chrám východem vlevo Mluvte s Djerem, stojícím před Paserovým nádvořím. Pracovníci šli k řece podívat se na obelisk. Stráže odešly.

Paserův dům : Použijte Wadjet oko jasnozřivosti na figuríně. Použijte záhadný nůž na figurínu. Je v ní sušený škorpion. Paser je vyléčený. .

Obelisk byl postaven včas. Ramses II dostal prodloužený život. Maya se stala jednou z největších kouzelnic Egypta.

[Verze pro tisk]   [Zpět]
Vyhledávání v návodech
[Zobrazit všechny návody]       Obsahuje výraz: